KBO-Sint-Lieven
Kerkstraat 12 | B-9550 Herzele
Uitdaging om continu te groeien!
 


HERZELE & WOUBRECHTEGEM | HILLEGEM-WIJNHUIZE-BORSBEKE | STEENHUIZE
ERPE | BURST & ERONDEGEM | AAIGEM
SINT-LIEVENS-HOUTEM & BAVEGEM

VISIE WIE IS WIE ORGANOGRAM BESTUUR ICT & ZORG ADRESSEN CONTACT FAQ

..........................................................

Organogram

Organigram_SG

..........................................................

De scholengemeenschap in praktijk: een meerwaarde!

Bestuursorganen en overleggroepen zorgen voor een degelijk bestuur, een overleg, een vlotte werking:

CODI: College Overleg van Directies
CASS: Comité afgevaardigden Schoolbesturen
OCSG: Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap
Overleggroep zorgcoördinatoren, op niveau van de scholengemeenschap
Overleggroep ICT-coördinatoren, op niveau van de scholengemeenschap

De scholengemeenschap biedt:

een coördinerende directeur: coördineert de vlotte samenwerking tussen de scholen en het beleid op scholengemeenschappenniveau
een centraal secretariaat: het personeelsbeleid
een veiligheidsadviseur: het veiligheids- en preventiebeleid van de school
een schoolmentor: het professionaliseringsbeleid van de aanvangs- en stagebegeleiding en de school en scholengemeenschap, de elektronische leeromgeving en de website van de scholengemeenschap
een technisch ICT-coördinator: het computerpark, het netwerkbeheer en de server

Waarin toont de scholengemeenschap haar meerwaarde (in de praktijk)?

KBO Sint-Lieven beschikt over een functieprofiel voor ieder personeelslid, ontstaan vanuit verschillende overleggroepen.
KBO Sint-Lieven beschikt over een functionele elektronische leeromgeving als registratie-, communicatie- en leermiddel
KBO Sint-Lieven beschikt over een eigen website en webmailservice
KBO Sint-Lieven beschikt over een eigen begeleidsbeleid inzake coaching en verdere professionalisering
KBO Sint-Lieven beschikt over een operationeel personeelsbeleid: aanwerving, begeleiding, toewijzing uren, ...
KBO Sint-Lieven biedt de zorgcoördinatoren een gemeenschappelijk digitaal zorgprogramma op een eigen server
KBO Sint-Lieven biedt haar personeel en (groot)ouders mogelijkheid tot volgen van computerlessen i.s.m. de secundaire school
KBO Sint-Lieven biedt professionalisering d.m.v. een gezamenlijke "Dag van de scholengemeenschap": intervisiedagen, avondseminaries en workshops
KBO Sint-Lieven biedt een gemeenschappelijke webruimte voor schooleigen websites
KBO Sint-Lieven werkt samen aan prioriteiten: zorg, ICT, rijke leeromgevingen, ...
KBO Sint-Lieven zet stimulipunten in voor extra ondersteuning inzake technische IT-ondersteuning, preventie, ...
KBO Sint-Lieven werkt gemeenschappelijke initiatieven uit: fotoboeken leerrijke omgevingen, organisatie Dag van de kleuter, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven

 

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Elektronische leeromgeving

webmail

SBO zorg

 

 

 
 
 

 


 
 
Scholengemeenschap KBO Sint-Lieven © 2009 Gert Bourgeois