KBO-Sint-Lieven
Kerkstraat 12 | B-9550 Herzele
Uitdaging om continu te groeien!
 


HERZELE & WOUBRECHTEGEM | HILLEGEM-WIJNHUIZE-BORSBEKE | STEENHUIZE
ERPE | BURST & ERONDEGEM | AAIGEM

VISIE WIE IS WIE ORGANOGRAM BESTUUR ICT|ZORG|SON ADRESSEN CONTACT FAQ

..........................................................

Sint-Franciscusschool Burst-Erondegem VBSH VBSHIWIBO

VBS Sint-Vincentius VBS Sint-Katrien VBS Sint-Martinus


Wij tekenen voor engagement

Vanaf 1 september 2004 vormen vrije basisscholen uit de regio Herzele en Erpe-Mere een nieuwe scholengemeenschap met het label Sint-Lieven KBO.

De naam KBO staat voor 'Katholiek BasisOnderwijs' - en Sint-Lieven verwijst naar een patroonheilige uit de regio. Sint-Lieven KBO is een scholengemeenschap die streeft naar een optimaal samenwerkingsverband en professionalisering van de personeelsleden, wat resulteert in een degelijk onderwijsaanbod voor de kinderen.

Loyaal samenwerken in onze scholengemeenschap en toch de eigenheid, de identiteit van een school bewaren is een uitdaging.

In onze scholengemeenschap overleggen de directies en schoolbesturen onder andere over het personeelsbeleid, het zorgbeleid, het gebruik van ICT en de veiligheidscoördinatie.

De coördinerend directeur is de heer Fabian Mory (ook deeltijds directeur van de Vrije Basisschool in Herzele) en de heer Etienne Van Den Berghe is voorzitter van het Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen in de Scholengemeenschap.

In 2011 tekent de scholengemeenschap voor drie jaar samenwerking met de 6 vrije basisscholen: Burst&Erondegem, Aaigem, Erpe, Steenhuize, Hillegem&Wijnhuize&Borsbeke en Herzele.

..........................................................

Visie dragen op stevige fundamenten

invalshoeken

Sint-Lieven KBO profileert zich door het bieden van een optimale leeromgeving voor haar personeel om op haar beurt optimaal onderwijs aan de kinderen te bieden. Het onderwijs gebeurt vanuit een christelijk geïnspireerd en hedendaags maatschappelijk kader. Daarnaast heeft de scholengemeenschap ook een strategisch administratieve en organisatorische taakomschrijving.

Vanuit deze invalshoek heeft de scholengemeenschap enkele streefdoelen:

referenties

... nastreven van een algemeen maatschappelijk referentiekader en specifieke onderwijsvisie;
... nastreven van innovatie voor kwaliteitsverbetering;
... nastreven van een degelijke opleiding van basisonderwijs;
... nastreven van christelijke waarden, actueel vertaald;

leren

... stimuleren van opleiding en diensten om samen te werken en te leren van elkaar;
... stimuleren van ICT;
... stimuleren van levenslang leren;
... motiveren via coaching;

communicatie

... groeien in het aanbieden van een optimale leeromgeving voor het schoolteam;
... groeien in gezamenlijke en individuele professionalisering en coaching;
... groeien in - en mogelijk maken van overleg tussen onderwijsparticipanten: niveau- en/of domeingericht;
... groeien in overleg tussen directies, leerkrachten en andere overleggroepen;

inhoud

Ondermeer:
... het domein van zorgbeleid samen invulling geven;
... het domein van Informatie- en Communicatietechnologie samen invulling geven;
... het domein van veiligheid en preventie samen invulling geven;
... het domein van administratie samen invulling geven;
... het domein van loopbaanbegeleiding samen invulling geven;

engagement

... optimale kansen geven aan alle kinderen om zich thuis te voelen in onze scholengemeenschap;
... optimale zorgkansen geven aan leerbedreigde kinderen;
... optimale kansen geven aan leerkrachten om zich thuis te voelen in onze scholengemeenschap;
... optimale kansen geven tot leren van zichzelf, leren van elkaar, leren door coaching

transparantie

... bieden van transparantie inzake organisatie en personeelsbeleid;
... bieden van uniformiteit en duidelijkheid (o.a. taakomschrijvingen en evaluatie).

diversiteit

... respect voor de identiteit en eigenheid van kinderen;
... respect voor de identiteit en eigenheid van de leerkracht;
... respect voor de identiteit en eigenheid van de school binnen de scholengemeenschap.

Deze streefdoelen zijn onder voorbehoud van aanpassingen en exclusief voor Sint-Lieven KBO

Ze vormen de basis in overleg tot verdere groeilijnen

..........................................................

 

 

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Elektronische leeromgeving

webmail

SBO zorg

 

 

 
 
 

 


 
 
Scholengemeenschap KBO Sint-Lieven © 2011 Gert Bourgeois