Een ongeluk

Lees de tekst goed. Lees de vraag en duid het antwoord aan. Soms zijn er meerdere antwoorden.

Een ongeluk ongeluk2bis.jpg

Jan ligt in het ziekenhuis.Hij heeft veel pijn. Hoe komt dat, denk je?
Ik zal eens vertellen wat er gebeurde.
Na de klas speelde Jan met zijn bal voor het huis.
Opeens rolde de bal op straat.
Jan liep zonder kijken de straat op, zijn bal achterna.
Daar kwam juist een auto aan. Toet! Toet! deed de auto.
Maar het was te laat. Jan lag op de straat.
Wat huilde hij! Zijn been was gebroken.
Nu ligt Jan in het ziekenhuis.
ziekenhuis.gif