Verenkeling (= lange klank kort schrijven)en Verdubbeling (= medeklinker dubbel schrijven)

Welke klinker hoor je in dit woord en wat hoor je na deze klinker?