Eindletters -d en -t

Vul in door een d of een t in te tikken.

Regel: maak het woord langer, dan hoor je het !
Voorbeelden: past -> paste; rand -> randen

  

Vul in. Klik dan op de knop "Nakijken"!

kaarhuiantwoor(kei)harjuis
kusvrienhonderstraavreem
vasbeszankwaamaan
juishonkorniemanpaar
soorstahaasplanban