Tegenwoordige tijd invullen


  Vul je antwoorden in. Als je klaar bent klik op de controleer knop.

1. De orkaan (bewegen) zich in de richting van Hawaiï, waar de Amerikaanse president op het ogenblik (vertoeven) .
2. Ik (benijden) je je drukke baantje niet.
3. (Herkennen) u mij niet?
4. Ik (horen) dat de prins zeer ontstemd is over de uitlatingen van zijn zoon.
5. Het wonen in een stad (bieden) vele voordelen.
6. Te veel eten (schaden) de gezondheid.
7. De totale export (vertonen) een lichte stijging.
8. De gemeente (financieren) de bouw van het clubhuis.
9. De Werelgezondheidsorganistatie (bestrijden) de malaria op grote schaal.
10. Zijn vrouw (keren) iedere cent om, maar zijn dochter (gooien) het geld over de balk.
11. Welke auto (vinden) jij de mooiste?
12. Door welke chirurg (worden) je geopereerd?
13. In Australië (vinden) je misschien een baan.
14. Een egoïst (denken) altijd het eerst aan zichzelf.
15. Het elftal (trainen) iedere dag voor de wedstrijd.
16. België (bevinden) zich al dagenlang in een depressie.
17. Zoals de waard is, (vertrouwen) hij zijn gasten.
18. Een beroemd pianist (begeleiden) de zangeres.
19. Iets dat men zich (aanwennen) , (noemen) men een aanwensel.
20. Niemand (begrijpen) , waarom je je over zo'n kleinigheid (opwinden) .