Tegenwoordige tijd


  Vul je antwoorden in. Als je klaar bent klik op de controleer knop.

1. Ik (houden) het hier niet langer uit!
2. Hij (houden) iedereen voor de gek.
3. (Houden) je mijn fiets even in de gaten?
4. Het weer (houden) zich goed.
5. (Houden) jij van zulke boeken?
6. Nee, ik (houden) er helemaal niet van.
7. (Houden) toch op met dat gezeur!
8. (Houden) je mijn tas even vast?
9. Je (houden) de hamer niet goed vast.
10. (Houden) u van bloemkool?
11. Niemand (houden) van een jongen die zijn belofte niet (houden) houdt.
12. Deze auto (rijden) heerlijk.
13. Je (rijden) te hard!
14. (Rijden) toch niet zo hard!
15. Als je te hard (rijden) , (rijden) je tegen een boom op.
16. (Vinden) je dat ik te hard (rijden) ?
17. Ik (rijden) nooit harder dan 100 kilometer.
18. Mijn vader (vinden) dat ik goed (rijden) .
19. Ik (rijden) nog een eindje om.
20. Mijn vader (rijden) al twintig jaar auto.
21. Waarom (antwoorden) je niet, als je iets (worden) gevraagd?
22. Ik denk altijd lang na vóór ik (antwoorden) .
23. (Beantwoorden) je deze brief niet meteen?
24. Nee, die (beantwoorden) ik morgen wel.
25. Een secretaresse (beantwoorden) de brieven