Onvoltooid Verleden Tijd

Als je niet goed kunt horen of je --te/--ten of --de/--den moet plakken:
Schrijf altijd eerst de STAM op. ( ik .....).
Zit de letter die nu op het einde staat in 'T KoFSCHiP? Ja = -te of -ten plakken. Nee = -de of -den plakken.
Bijvoorbeeld: schrobben (ik schrob). Zit de b die op het einde blijft staan in 'T KoFSCHiP? Nee. Dus: Ik schrobde, wij schrobden.
Bij sterke werkwoorden gewoon schrijven zoals je het hoort. Denk aan enkelvoud of meervoud! Succes.

Vul je antwoorden in. Als je klaar bent klik op de controleer knop.

1. De school (richten) vorig jaar een standbeeld op voor de directeur.
2. Hij (slepen) drie prijzen in de wacht.
3. Aila (passen) haar trui niet meer.
4. De leerlingen (wachten) gisteren ook al voor het lokaal.
5. Waarom (berispen) de afdelingsleider jou?
6. De verzekering (dekken) de schade niet.
7. De meisjes (proesten) van het lachen.
8. Xander (kussen) Carla van pure vreugde.
9. De chauffeurs (trachten) te ontkomen.
10. Waarom (hoesten) je daarnet zoveel?
11. Jullie (belasten) met die afgelopen verhuizing je rug.
12. Pieter (ontmoeten) een leuke Nederlandse jongen.
13. Mijn oma (plaatsen) een advertentie in de krant.
14. Mijn zaktelefoon (storten) in de afgrond.
15. Napoleon (heersen) over een deel van Europa.
16. Wie (oplossen) het raadsel toen op.
17. Ik (polijsten) mijn koperen gewichten.
18. Wij (stoten) toen de hele tafel om.
19. Daarom (starten) hij dus niet.
20 Sharon (verwachten) thuis grote problemen.
21. Deze zalf (baten) niet.
22. (zuchten) die meisjes gisteren ook zo hard?
23. Hij (haten) haar vanwege die rotstreek.
24. Brugge (loten) vorige keer ook zo slecht.
25. Je (plakken) toch alleen maar -te of -ten achter de stam?