Rekentaal

  

Zoek het juiste woord in de rij en klik.

de som van 100 en 50
het verschil tussen 100 en 50
het quotiënt van 100 en 50
de som van het viervoud van 1000 en het produkt van 20 en 5
het quotiënt van 1000 en het verschil tussen 70 en 20
het verschil tussen 100 000 en het derde deel van 90 000
de helft van het viervoud van 30 000
1000 meer dan de som van 39 000 en 40 000
het 10de deel van het 100-voud van 5000
het produkt van 100 en 50