Alles door elkaar!

o.t.t. = staat er ik voor of ik / je=jij achter de persoonsvorm schrijf je de stam. Rest stam +t.
o.v.t.= plak achter de stam te/ten of de/den  bij twijfel 't kofschip gebruiken.
volt. deelw. = bij te/ten in v.t. een t en bij de/den een d als laatste letter.
volt. deelw. als een bijv. nw en het hele ww. gewoon schrijven zoals je het hoort.

Vul je antwoorden in. Als je klaar bent klik op de controleer knop.

1 Hoe (worden) zout (winnen) gewonnen?
2 Men (onderscheiden) zeezout en steenzout.
3 Zeezout (winnen) men in tropische gebieden door indamping van zeewater.
4 Het zeewater (worden) door de zonnewarmte (indampen) .
5 Als de pekel (verzadigen) is, (worden) hij naar kleinere zouttuinen (voeren) , waar zich bij verdere indamping zout (afzetten) .
6 Steenzout (worden) in mijnen (delven) uit zoutlagen waarvan de dikte (variëren) varieert van enige meters tot 1000 m.
7 Voor de winning worden schachten (delven) en vervolgens (worden) horizontale gangen (uithouwen) .
8 Door boorgaten (worden) water in een zoutlaag (spuiten) .
9 De pekel wordt (oppompen) of (omhoogpersen) .
10 De brandkasten werden in een auto (laden) en op een stille plek (openbranden) .
11 Een marechaussee (gelasten) de nieuwsgierigen, die toen van alle kanten (toestromen) , door te lopen.
12 Daar de actrice zichtbaar (vermoeien) raakte, werd het interview (beëindigen) .
13 Met (vouwen) handen (staren) de non voor zich uit.
14 De regisseur heeft ons zijn plannen (ontvouwen) .
15 Ik heb de kwitanties (innen) .
16 Door al dat gepraat (leiden) je de aandacht af.
17 De tuinman (binden) gisteren de rozen op.
18 Ik (vermijden) vorige week de omgang met de leugenaar.
19 De zwaar (wonden) chauffeur werd naar een ziekenhuis (vervoeren) .
20 Beter ten halve (keren) dan ten hele (dwalen) .