home.
wie is wie.
inschrijven.
opvoedingsproject.
Talenten.
zorgbeleid.
gezondheidsbeleid.
Mediakunde.
Sint Lieven KBO.
praktisch.
foto's.
maaltijden.
Ouderraad.
Leerlingenraad.
links.

Vrije Basisschool

Hillegem  - Wijnhuize

afdelingen.
contact.
kalender.
home

Onze visie op zorg

IEDEREEN is IEMAND’

Al onze kinderen op school zijn anders, uniek, niet alleen van uiterlijk, maar ook innerlijk! Uiterlijke kenmerken kunnen we onmiddellijk zien, het innerlijke zit vanbinnen en is daardoor niet altijd duidelijk zichtbaar! Toch vinden wij het ook belangrijk te weten wat er binnen in het kind leeft.  Vandaar dat een belangrijke peiler in onze school welbevinden is.  Voelen de kinderen zich wel goed op onze school?  Wat kunnen we doen omdat ze zich beter zouden voelen? We streven er op onze school dan ook naar om alle kinderen individueel aan te spreken en op te volgen.  Onze kinderen zijn geen nummer in de rij, maar een persoon met een naam en een inhoud!! Een tweede belangrijke peiler, zijn ze betrokken bij het klasgebeuren?  Schoolgebeuren?  Spreken we hen aan in wat ze moeten leren?  Sluiten we voldoende aan bij hun leefwereld?  Hebben we voldoende aandacht voor wat zij willen leren?

 

‘IEDEREEN heeft recht op zorg’

Er zijn twee soorten zorgvragen.  Een eerste soort zijn de ‘gewone zorgvragen’.  Ieder kind heeft zijn vragen en problemen.  Daarvoor willen we AL onze kinderen omringen met de zorgen die zij nodig hebben. Het is voor ons als school, directie en leerkrachten een hele uitdaging om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op al de noden van onze kinderen.  Het vraagt immers heel wat meer inzet dan gewoon maar een lesje geven! Een tweede soort zijn de ‘bijzondere zorgvragen’.  Er zijn kinderen die extra noden hebben omdat hun ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager)  Vandaar ...

‘SAMEN zijn we sterk’

Voor deze laatste zorgvragen, werken we samen met ouders, CLB, Buitengewoon onderwijs, logopedisten, revalidatiecentrum en andere gespecialiseerde centra.  SAMEN proberen we oplossingen te zoeken die de schoolse loopbaan van onze kinderen zo aangenaam mogelijk maakt. We proberen ook onze werkwijzen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

‘Open kaart spelen’

En natuurlijk de ouders, die heel wat vertrouwen hebben in onze school willen wij niet teleurstellen. We proberen en willen hen een zo duidelijk en eerlijk mogelijk beeld geven over de ontwikkeling van hun kind.  Zij hebben het recht te weten wat er op school met hun kind gebeurt.

Hoe doen we aan zorg?.
Wat is de zorg op onze school?.